Gegevensbescherming / aansprakelijkheid

Op het gebruik van deze website is Duits recht van toepassing, met uitsluiting van de geldende regels van het internationaal privaatrecht. Door het openen van deze website gaat u ermee akkoord dat, voor zover mogelijk naar Duits recht, de rechtbank van München de bevoegde rechtbank is voor eventuele geschillen die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van deze website.

Aansprakelijkheid voor inhoud

De inhoud van onze webpagina’s wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud.


Als aanbieder van diensten zijn wij conform §7 lid 1 van het Telemediengesetz (Duitse wet op telediensten) volgens de algemene wetgeving verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze pagina’s. Conform §§ 8 tot en met 10 van het Telemediengesetz zijn wij als aanbieder van diensten echter niet verplicht toezicht te houden op verstrekte of opgeslagen externe informatie of naspeuringen te doen naar omstandigheden die wijzen op onwettige activiteiten. Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie conform de algemene wetgeving blijven onverminderd van kracht. Een desbetreffende aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het moment van kennisneming van een concrete wetsovertreding. Zodra wij kennis nemen van een dergelijke wetsovertreding zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud van dergelijke websites. Daarom wijzen wij elke aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke externe websites van de hand. Voor de inhoud van gelinkte websites is altijd de desbetreffende aanbieder of beheerder van de website verantwoordelijk. De gelinkte websites worden op het moment dat de hyperlink wordt gemaakt, gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Op het moment van de koppeling werd geen onwettige inhoud vastgesteld. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte websites kan echter in alle redelijkheid niet van ons worden verwacht zonder concrete aanwijzing van een wetsovertreding. Zodra wij kennisnemen van wetsovertredingen zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De door de websitebeheerders gemaakte inhoud en werken op deze website zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Verveelvoudiging, bewerking, verspreiding en elke aard van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht zijn verboden zonder schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteur dan wel maker. Downloaden en kopiëren van deze website is uitsluitend toegestaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze website niet door de beheerder is opgesteld, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Bijdragen van derden zijn als zodanig gekenmerkt. Mocht u desondanks een schending van het auteursrecht vaststellen, verzoeken wij u ons hierop te attenderen. Zodra wij kennisnemen van wetsovertredingen zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Bescherming van persoonsgegevens

Het gebruik van onze website is in de regel mogelijk zonder persoonsgebonden gegevens te verstrekken. Voor zover op onze website om persoonsgebonden gegevens (zoals naam, adres of e-mailadressen) wordt gevraagd, gebeurt dit voor zover mogelijk altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt.


Wij wijzen u erop dat de gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie per e-mail) een veiligheidsrisico kan inhouden. Het is niet mogelijk gegevens volledig tegen ongeoorloofde toegang te beveiligen.
Wij zijn wettelijk verplicht onze contactgegevens op de website te publiceren. Wij maken uitdrukkelijk bezwaar tegen het gebruik door derden van deze gegevens voor het verzenden van ongewenst of ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De websitebeheerders behouden zich uitdrukkelijk het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclamemateriaal, bijvoorbeeld via spam.

Webanalyse en statistieken

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zgn. „cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS overgebracht en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de overeenkomst m.b.t. de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Uitsluitend in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgebracht en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten van de website op te stellen en om andere met het gebruik van de website en het Internet verbonden diensten te leveren aan de exploitant van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet samengebracht met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van de cookies voorkomen door uw browsersoftware navenant in te stellen; wij attenderen u er echter op dat u in dit geval in voorkomende gevallen niet alle functies van deze website in volle omvang kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door het downloaden en installeren van de op de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browser-plug-in.

(bron www.datenschutzbeauftragter-info.de)

Cookie Richtlijnen

Wat is een cookie?
Cookies zijn kleine tekstbestanden, die internetinstellingen opslaan. De door uw bezochte websites plaatsen die in uw internetbrowser. Enkele cookies zijn erg nuttig, omdat zij de gebruikerservaring bij het heropenen van een website die u al vaker hebt bezocht kunnen verbeteren. Ervan uitgaande dat u hetzelfde apparaat en dezelfde browser gebruikt als voorheen, onthouden cookies uw voorkeuren als u gebruikmaakt van een website en passen ze de weergegeven inhoud aan op uw persoonlijke interesses en behoeften.

Gebruik van cookies op www.beieren.nu
Zoals de meeste websites die u bezoekt, maakt ook www.beieren.nu gebruik van cookies, om de gebruikerservaring tijdens het bezoeken van de website te verbeteren. Cookies worden ofwel door onze website (First Party Cookies) of door andere websites geplaatst, waarvan de inhoud op onze website wordt weergegeven (Third Party Cookies). Voorbeelden voor de inhoud van derde partijen zijn de integratie van Facebook diensten, Twitter of YouTube video’s. Deze derde partijen kunnen cookies plaatsen terwijl u de website www.beieren.nu bezoekt. BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH heeft geen invloed op de cookie-instellingen van deze websites. Bezoek de websites van derden om meer informatie te krijgen over hun gebruik van cookies.

Op www.beieren.nu worden op dit moment (13-09-2016) de volgende cookies gebruikt:
• Essential (geen toestemming nodig): (Third Party)
• Website-analyse (toestemming nodig): Google Analytics (Third Party)
• Reclame (toestemming nodig): (Third Party)
• Sociale media (toestemming nodig): (Third Party)

Cookies beheren en verwijderen
De meeste browsers zijn zo ingesteld, dat ze het gebruik van cookies accepteren. Bij alle internetbrowsers kunnen echter de cookies worden beheerd in de overeenkomstige cookie-map van de browser. U kunt cookies eenvoudig uit uw cookie-map verwijderen, blokkeren of u kunt het door u gewenste gebruik van cookies instellen, voordat u onze website bezoekt. Houd er rekening mee dat het beperken van het gebruik van cookies een negatief effect kan hebben op de functionaliteit van onze site en dat dit uw gebruikerservaring op onze website kan beperken. Meer informatie over het beheer en regelen van uw cookie-instellingen vindt u op http://www.aboutcookies.org.

 

Bron voor delen van deze pagina: eRecht24.de