Colofon

Uitgever en verantwoordelijk voor de inhoud: BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH in samenwerking met Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg

BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH
Arabellastraße 17
81925 München
Telefoon: +49 (0) 89 212397-0
Telefax: +49 (0) 89 212397-99
E-mail: tourismus@bayern.info
Internet: www.bayern.by

Vertegenwoordigingsbevoegd directielid:
Dr. Martin Spantig, Jens Huwald

Voorzitter van de Raad van Toezicht:
Staatssecretaris Franz Josef Pschierer

Kantoor van inschrijving:
Kantongerecht München, HRB 130 390

BTW-identificatienummer conform § 27 a Wet op de omzetbelasting:
DE203066713

Inhoudelijk verantwoordelijke:
Angelika Nuscheler

BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens ernstig op; u vindt hier informatie m.b.t. de gegevensbescherming en uitsluiting van aansprakelijkheid.

 

Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg (TMBW)
Esslinger Straße 8
70182 Stuttgart

Vertegenwoordigingsbevoegddirectielid: Andreas Braun

Handelsregister: Kantoor van inschrijving Stuttgart, HRB 20215

BTW-ID: 99038/04097

Inhoudelijk verantwoordelijke conform § 55 lid 2 RStV: Andreas Braun

Uitsluiting van aansprakelijkheid:

a) Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg is inzake alle toeristische en overige aanbiedingen geen contractpartner van de gebruiker, c.q. van de gast met betrekking tot de aangeboden prestaties van de in geval van boeking tot stand komende overeenkomsten.
b) Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg is met name geen reisbemiddelaar voor de aanbiedingen.
c) Bij logiesaanbiedingen is Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg geen contractpartner van de in geval van boeking tot stand komende logies-/logeerovereenkomst voor gasten.
d) Voor zover het bij de aanbiedingen om all-in reizen in de zin van de wettelijke voorschriften van §§ 651a ff. BGB inzake all-in reizen gaat, is Tourismus-Marketing GmbH Baden-Württemberg met name geen reisorganisator en geen contractpartner van de in geval van boeking tot stand komende reisovereenkomst, voor zover niet iets anders blijkt uit expliciete afspraken met de gast of de principes van §§ 651a lid 2 BGB.

Rechtsgeldigheid van deze aanwijzingen

a) De instemming van de gebruiker met de bovenstaande aanwijzingen en aansprakelijkheidsbeperkingen vormt de basis en de gebruiksvoorwaarde voor het gehele Internetaanbod van Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg.
b) Voor zover afzonderlijke regelingen ongeldig zijn of worden, wordt de geldigheid van de overige regelingen hierdoor niet aangetast.

Verklaring m.b.t. gegevensbescherming
Webanalyse en statistiek

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zgn. „cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS overgebracht en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de overeenkomst m.b.t. de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Uitsluitend in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgebracht en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten van de website op te stellen en om andere met het gebruik van de website en het Internet verbonden diensten te leveren aan de exploitant van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet samengebracht met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van de cookies voorkomen door uw browsersoftware navenant in te stellen; wij attenderen u er echter op dat u in dit geval in voorkomende gevallen niet alle functies van deze website in volle omvang kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door het downloaden en installeren van de op de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browser-plug-in. (bron www.datenschutzbeauftragter-info.de)

Concept en realisatie:
infomax websolutions GmbH
Internet: www.infomax-online.de

 

 

© BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH, 2015
© infomax websolutions GmbH, 2015

Alle rechten voorbehouden.